Wspólnie z młodzieżą diecezji kieleckiej uczestniczyliśmy w dorocznym Spotkaniu Młodych w Wiślicy, które w tym roku odbyło się 17 czerwca. W kolegiacie wiślickiej zgromadziliśmy się na uroczystej mszy świętej, której przewodniczył biskup Jan Piotrowski. Wygłosił on także homilię:

„Pierwsze Spotkanie Młodych w Wiślicy odbyło się w 2003 roku pod hasłem: «Wiślica-Chrzest-Jedność». Hasło tegorocznego spotkania brzmi: «#Znajdź MOC»; nawiązuje ono do jednego z naszych ludzkich pragnień, bo człowiek wciąż czegoś szuka. Czasem sam nie wie, czego szuka, ale intuicyjnie wyczuwa, że to, co robi, co otrzymał, co zyskał – nie spełnia jego duchowych oczekiwań… Bóg, który jest miłością, nikogo nie wyklucza, ale może to uczynić sam człowiek, kiedy świadomie rezygnuje z podążania za Jezusem jako drogą, prawdą i życiem. Drodzy młodzi przyjaciele, podążajcie tym śladem Maryi i świętych, a zobaczycie, że jest to właśnie ta moc, którą daje Jezus Chrystus. Przyjmijcie ją w darze Bożego Słowa i Eucharystii. Jej najpiękniejszą wizytówką będzie autentyczna miłość Boga i bliźniego”.

Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na zewnątrz, by integrować się i odpoczywać przy tańcu i śpiewie. Tam też – wspominając wiślickie początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich – odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne.

alumn Michał Ciszek

źródło fotografii: emkielce.pl