tak brzmią słowa refrenu psalmu responsoryjnego, który dzisiaj, 06.01.2021r., śpiewano podczas Mszy Świętej z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego. 

Warto zaznaczyć, że Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W związku z tym w kieleckiej Bazylice Katedralnej o godzinie 11.00 została odprawiona Najświętsza Eucharystia, a przewodniczył jej Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski, który wygłosił także homilię. 

Podczas niej mówił o: harmonii Bożego działania a także przeciwnego jej chaosu pojawiającego się w ludzkim wnętrzu i świecie, szlachetnych obliczach Mędrców ze Wschodu poszukujących jedynej obiektywnej prawdy oraz ich „uczoności”, która nie stanowiła przeszkody w oddaniu hołdu Jezusowi i Maryi oraz o Chrystusie jako fundamencie i centrum historii. Kończąc objaśnianie Ewangelii biskup dodał, że świat – wypełniony miłością jakiej Bóg jest źródłem – może być lepszy.

Po rozdaniu wiernym Komunii Świętej przez księży i diakonów, biskup pobłogosławił i pokropił wodą święconą kredę oraz kadzidło, które jak każdego roku zostały rozdane uczestniczącym w Eucharystii.

                                                                                                                                                                       al. Paweł Skóra