W środę 5 kwietnia zebraliśmy się w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława, by uczestniczyć w uroczystych nieszporach, które poprowadził biskup Jan Piotrowski. Oprócz alumnów, na modlitwie obecni byli kieleccy biskupi pomocniczy, zarząd seminaryjny oraz księża profesorowie. Po zakończeniu nabożeństwa udaliśmy się do refektarza, gdzie odbyło się poświęcenie pokarmów przez biskupa Mariana Florczyka; następnie zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Na zakończenie spotkania biskupi udzielili obecnym błogosławieństwa.

al. Michał Ciszek