Każdego roku, 2 lutego – w Święto Ofiarowania Pańskiego – Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ten szczególny dzień podkreśla niezastąpioną misję, jaką w Kościele i w świecie pełnią ci, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych, poświęcają swoje życie Bogu i drugiemu człowiekowi.

Z tej okazji, w sobotę 30 stycznia 2021 r. w naszym Seminarium zgromadziły się osoby konsekrowane, posługujące na terenie diecezji kieleckiej. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy św. Kazimierza wspólną modlitwą i konferencją. Następnie, w Bazylice Katedralnej celebrowana była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Opat Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie, o. Rafał Ścibiorowski.

W swojej homilii Ojciec Opat wskazał na różnorodne charyzmaty życia zakonnego. Podkreślił, że życie zakonne nie jest ucieczką od świata, ale jest darem, który objawia się w całkowitym oddaniu siebie dla przemiany świata. Zwrócił uwagę, że współczesny człowiek traci poczucie sacrum. Mówił, że życie konsekrowane musi stać się dzisiaj znakiem dla świata, który bardziej od sacrum umiłował profanum. Kaznodzieja prosił również wszystkich konsekrowanych, aby byli ewangeliczną solą ziemi i światłem dla świata. Przypomniał o potrzebie ich nieustannej modlitwy, która ma moc przemieniać świat. Zaakcentował także, że „zakony są bastionem modlitwy; są świadkami, że bijemy się o życie wieczne”. Na zakończenie nadmienił, że obchodzony Dzień Życia Konsekrowanego jest dziękczynieniem składanym Bożej Opatrzności za każdego powołanego, który w myśl słów papieża Jana Pawła II jest „skarbem Kościoła”.

W czasie Mszy Świętej konsekrowani odnowili swoje śluby i przyrzeczenia. Powierzyli swoje powołanie i swoją posługę Maryi, Matce Kościoła oraz św. Józefowi, którego jubileuszowy rok obecnie obchodzimy.

                                                                                                                                            al. Maciej Żywot