Ksiądz Józef Kudasiewicz już za życia stał się legendą. Aktywny i błyskotliwy duszpasterz, teolog, biblista oraz człowiek angażujący się w dyskusje i polemiki na temat Biblii i Objawienia Bożego. Z racji 10 rocznicy śmierci księdza profesora, w dniu 19 listopada w naszym seminarium odbyło się sympozjum pod tytułem „Teolog w Kościele i świecie. Sympozjum ku czci ks. prof. Józefa Kudasiewicza”.

Wydarzenie poprzedziła Msza święta w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej. Eucharystii przewodził kielecki biskup pomocniczy Marian Florczyk, homilię wygłosił ks. dr hab. Marcin Kowalski. Wa trakcie Najświętszej Ofiary modliliśmy się o spokój duszy ks. Józefa. Następnie uczestnicy sympozjum udali się do seminarium na aulę, gdzie słowo wstępne wygłosili rektor seminarium ks. Paweł Tambor i ks. bp Jan Piotrowski. Referaty wygłaszane przez kolejnych prelegentów nawiązywały do działalności i zainteresowań ks. Kudasiewicza. Ks. prof. Henryk Witczyk dokonał analizy nowotestamentowego obrazu Boga, głównie w oparciu o pisma Janowe. Ks. Mirosław Wróbel i profesor Krzysztof Mielcarek pochylili się natomiast nad wizerunkiem Maryi w Nowym Testamencie oraz nad używanymi wobec niej tytułami. Zarówno tajemnica Trójcy Świętej w swym wymiarze zbawczym, jak i osoba Matki Bożej stanowiły obszar szczególnie chętnie zgłębiany i opisywany przez ks. Kudasiewicza.

Ks. dr Miłosz Hołda oraz ks. Stanisław Dyk poświęcili za to swoje referaty kwestii przepowiadania i ewangelizacji w dzisiejszym świecie. W swych wystąpieniach podkreślali konieczność mówienia do słuchaczy w zrozumiały sposób, oferowania konkretnych rozwiązań i wskazówek oraz uwzględniania indywidualnych potrzeb i wrażliwości odbiorców. Prelegenci zgodnie dowodzili, iż pominięcie tych czynników naraża głoszenie Ewangelii na jałowość.

W programie wydarzenia znalazł się także referat dr Małgorzaty Krzysztofik na temat motywów biblijnych we współczesnej literaturze polskiej oraz omówienie przez ks. Rafała Dudałę postępującego w Polsce zjawiska laicyzacji. Po każdym wystąpieniu istniała możliwość zadawania pytań autorom referatów.

Ks. Józef Kudasiewicz (1926-2012) urodził się w Kijach, w dzisiejszym województwie świętokrzyskim. Absolwent kieleckiego WSD, święcenia kapłańskie przyjął w 1952 roku. Dalsze lata nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1952-57) uwieńczył doktorat z teologii. Ks. Kudasiewicz odbył także studia w Biblicum, czyli prestiżowym Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie; tam otrzymał w 1959 r. tytuł licencjata nauk biblijnych. Wieloletni wykładowca w kieleckim seminarium i na KUL-u. Jego działalność naukowa i teologiczna obejmowała głównie Ewangelie Synoptyczne; w okresie PRL-u angażował się w spory z ateistycznymi eseistami Zenonem Kosidowskim i Zygmuntem Poniatowskim na temat historyczności wydarzeń biblijnych, w szczególności faktów z życia Jezusa. Owocem tej dyskusji były następujące publikacje książkowe: „Biblia – historia – nauka” (Kraków, 1978) i „Jezus historii a Chrystus wiary” (Lublin, 1987). Za dzieło swego życia uważał książkę „Matka Odkupiciela” (Kielce, 1991). Jako duszpasterz słynął z celnych i dowcipnych metafor i porównań, dzięki którym w zrozumiały i atrakcyjny sposób przekazywał prawdy duchowe. Zmarł w Starachowicach.

al. Michał Ciszek