W Kaplicy Św. Stanisława w dniu 28.05.22 o godz. 7.00 miejsce miała uroczysta Jutrznia, na której diakoni: Michał Stępień, Marcel Musiał i Albert Pianka złożyli przysięgę przed święceniami prezbiteratu.

Ks. rektor Paweł Tambor podczas wygłoszonego słowa przeczytał oświadczenie bpa Jana Piotrowskiego odnośnie kandydatów do święceń prezbiteratu. Poświadczało ono gotowość przyjęcia święceń przez kandydatów. Ks. rektor życzył im aby u schyłku życia byli godni zjednoczenia się z Chrystusem przez godne kapłańskie życie.

al. Paweł Skóra