Dnia 12 listopada 2022 r. w Kielcach będzie miało miejsce sympozjum „Modlitwa i działanie. Postać Sługi Bożego ks. dr. Wojciecha Piwowarczyka”. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny ks. Wojciecha Piwowarczyka, który był kapłanem naszej diecezji. Dzięki sympozjum lepiej poznamy jego osobę i podejmowane przez niego dzieła.

W 2022 r. przypada 120 rocznica urodzin, 30 rocznica śmierci ks. Wojciecha Piwowarczyka, a także 80-lecie powstania Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, którego założycielem był Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk.
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 9.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Przewodniczyć jej będzie Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Następnie zebrani przejdą do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbędą się obrady.

Zapraszamy wszystkich kapłanów oraz wiernych do udziału w modlitwie i sympozjum.

ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR DUSZPASTERSTWA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM

  • Bazylika Katedralna w Kielcach

Godz. 9.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

  • Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Godz. 10.20 – Powitanie – ks. dr hab. Paweł Tambor, Rektor WSD w Kielcach

Prowadzenie sesji – ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki

Godz. 10.30-10.45 – Słowo Biskupa Kieleckiego dr. Jana Piotrowskiego

Godz. 10.45-11.00 – Księdza Wojciecha Piwowarczyka wzrastanie do wartości. Zarys życiorysu – ks. dr Tomasz Gocel

Godz. 11.00-11.15 – Troska o życie duchowe i świętość kapłańską. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jako formator przyszłych kapłanów – ks. mgr lic. Michał Kościański

Godz. 11.15-11.30 – Miłosierne i dobre oczy kapłana w służbie chorym. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w pracy z niepełnosprawnymi – ks. dr Jan Jagiełka

Godz. 11.30-11.45 – Głosić Ewangelię na krańcach świata. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w służbie misji – ks. bp dr Andrzej Kaleta

Godz. 11.45-12.15 – Przerwa kawowa

Prowadzenie sesji – członkini IŚChK

Godz. 12.15-12.30 – Powierzyć się całkowicie Chrystusowi.Historia powołania wspólnoty Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla – przedstawicielka instytutu

Godz. 12.30-13.00 – Wrażliwość społeczna księdza Wojciecha Piwowarczyka na przykładzie jego działalności duszpasterskiej – ks. bp dr Marian Florczyk

Godz. 13.00-13.15 – Zawierzyć się Bogu. Duchowość księdza Wojciecha Piwowarczyka – ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki

Godz. 13.15-13.45 – Żył siłą Chrystusową. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk we wspomnieniach kapłanów – dyskusja panelowa z udziałem ks. prałata Wiesława Jasiczka i ks. prof. Jana Śledzianowskiego

Godz. 13.45-14.00 – Podsumowanie – ks. dr Adam Wilczyński

Godz. 14.00 – Obiad

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!