Tegoroczne święcenia prezbiteratu, które miały miejsce w katedrze kieleckiej w dniu 25 maja, wyróżniały się na tle innych. Drugi stopień święceń kapłańskich przyjął tylko jeden diakon – Piotr Kozłowski z parafii Dobrego Pasterza w Obicach.

Święcenia poprzedziła uroczysta jutrznia w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława, której przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ks. Adam Perz. Wygłosił on krótką homilię skierowaną do przyszłego kapłana. Następnie diakon Piotr uroczyście wyznał wiarę oraz złożył przysięgę przed święceniami prezbiteratu.

O godzinie 10.00 w kieleckiej bazylice katedralnej odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył i na której homilię wygłosił biskup ordynariusz diecezji kieleckiej, Jan Piotrowski. W trakcie liturgii ksiądz rektor skierował do biskupa rytualną prośbę o namaszczenie kandydata na prezbitera, zaręczając, iż uznano go za godnego wyświęcenia na kapłana. Obrzęd święceń odbył się po homilii. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia, w którym zawierało się między innymi zobowiązanie do zachowania celibatu i posłuszeństwa wszystkim biskupom diecezji kieleckiej, przyszły ksiądz padł na twarz, zaś zebrani odśpiewali Litanię do wszystkich świętych. Gdy śpiew ucichł, biskup odmówił modlitwę i w milczeniu dokonał sakramentalnego gestu położenia rąk na głowie klęczącego przed nim diakona. Gest biskupa powtórzyli zebrani w bazylice kapłani. Nowy prezbiter naszej diecezji przyodział stułę oraz ornat – liturgiczny strój kapłana – i dołączył do koncelebry przy biskupie.

Dobremu Bogu polecajmy księdza Piotra w naszych modlitwach.

alumn Michał Ciszek

alumn Jakub Broda