Ksiądz Biskup Jan Piotrowski udzielił święceń diakonatu trzem alumnom naszego Seminarium Duchownego. Uroczystość odbyła się w sobotę, 15 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Mszę Świętą koncelebrowali Biskupi Pomocniczy naszej diecezji – Andrzej Kaleta i Marian Florczyk, a także profesorowie Seminarium i licznie przybyli kapłani. 

W homilii Ksiądz Biskup odwołał się do fragmentu z Dziejów Apostolskich, który mówi o posłudze i zadaniu diakonów pierwszego Kościoła: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły- powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa

Nawiązał także do słów św. Ignacego Antiocheńskiego, który nazywając diakonów sługami tajemnic Jezusa poleca, aby podobali się wszystkim na wszelki sposób. Przypomniał, że diakoni są przede wszystkim sługami Kościoła Bożego. Pasterz Kieleckiego Kościoła zwracając się do kandydatów, podkreślił potrzebę nieustannej modlitwy w ich życiu. Mówił: Potrzeba wam trwania na modlitwie osobistej i wspólnotowej, zwłaszcza jedności w odmawianiu codziennej Liturgii Godzin, która jest na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a także uświęca czas Kościoła i jego wiernych. Potrzeba wam umiłowania Eucharystii, Bożego zdroju łaski, który przez tajemnice zbawcze otworzył nam Jezus Chrystus

 

ŚWIĘCENIA DIAKONATU OTRZYMALI ALUMNI NASZEGO SEMINARIUM:

Dkn Marcel Musiał z parafii pw. św. Wojciecha w Kielcach

Dkn Albert Pianka z parafii pw. bł. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników we Włoszczowie

Dkn Michał Stępień z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie

 

 Nowych diakonów zawierzamy Waszej modlitwie.

 

al. Maciej Żywot 

Foto z: em.kielce.pl