Czerwcowy dzień skupienia poprowadził ks. Adam Bujek, który przez wiele lat był wędrownym katechistą. Obecnie jest proboszczem w parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Psarach.

W wygłoszonych konferencjach opowiedział o swojej formacji w seminarium i różnych doświadczeniach duchowych, które z Bożą pomocą mógł rozwiązać. Zapewnił nas, że warto przejść przez różne doświadczenia życiowe, bo dar kapłaństwa jest piękny. Kaznodzieja przedstawił także obraz kochającego i przebaczającego Boga. Mówił o konsekwencjach grzechu, wyróżnił strach jaki się po nim pojawia i towarzyszące mu pragnienie szukania bożków.

Ks. Adam sam jest świadkiem Bożej miłości. Doświadczył jej osobiście i podczas wielu lat katechizacji widział ją w drugim człowieku.

 

al. Paweł Skóra