„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2)
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają” (J 10, 14)

IV Niedzielą po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamy 61. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”. Słowa te pochodzą z opisu cudu w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus jako Boski Gospodarz przemienił wodę w wino. Plany Boże wobec świata zawsze wzywają człowieka do osobistego zaangażowania. Maryja, która najpierw sama słowem i czynem określiła siebie jako „Służebnicę Pańską” (Łk 1, 38), na weselu w Kanie wzywa usługujących do posłuszeństwa wobec nakazów Jej Syna (J 2, 5). Do tych nakazów zaliczają się także słowa Chrystusa wzywające do modlitwy o nowe powołania (Łk 10, 2). Kościół w każdej epoce potrzebuje ludzi, którzy w pełni poświęcą swoje życie służbie Bogu i którzy jako duszpasterze i szafarze sakramentów będą prowadzić ludzi do życia z Bogiem.

 W poniższym filmie można posłuchać o naszym zaangażowaniu modlitewnym podczas tego szczególnego tygodnia:

Źródło grafiki: Wikimedia