24 marca przeżywaliśmy Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną popularnie Niedzielą Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Tego dnia uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej sprawowanej w bazylice katedralnej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego. Schola seminaryjna wraz z Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach zaśpiewała Pasję według św. Mateusza; wykonawcy śpiewali pod batutą ks. Michała Olejarczyka – wykładowcy muzyki w kieleckim WSD, który czuwał nad przygotowaniem śpiewu Męki Pańskiej. Partie solowe śpiewali: Mariusz Bednarz jako Chrystus, ks. Miłosz Hołda jako pojedyncze osoby oraz ks. Paweł Rej w roli ewangelisty.

alumn Michał Ciszek

alumn Jakub Broda