W dniach 11 – 13 marca 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyły się rekolekcje dla ministrantów diecezji kieleckiej.
Był to czas w którym uczestnicy mogli głębiej pochylić się nad tajemnicą Eucharystii.

 

    Dzięki wygłoszonym konferencjom ministranci mieli okazję do własnej refleksji nad misterium Mszy Świętej, a przez wskazówki liturgiczne udzielana przez kleryków mogli dowiedzieć się jak prawidłowo i godnie wykonywać swoje funkcje. Głównym zadaniem ministranta jest służba przy ołtarzu w czasie sprawowania Mszy Świętej i różnych nabożeństw, dlatego temat Eucharystii stanowi jeden z głównych trzonów formacji Liturgicznej Służby Ołtarza.

    W swojej konferencji ks. Dariusz Węgrzyn ukazał rekolektantom piękno adoracji Najświętszego Sakramentu i zachęcił do znajdowania czasu na osobiste spotkanie z Jezusem, obecnym w każdej chwili dnia i nocy w tabernakulum. Z kolei ks. Piotr Białek pochylił się nad Słowem Bożym, które jest Słowem dającym Życie i prowadzącym człowieka do poznania Pana Boga.

    Ministrant jest świadkiem Jezusa wszędzie tam, gdzie na co dzień się znajduje, nie tylko w kościele, ale także w domu, szkole czy podczas różnych spotkań z rówieśnikami. Dlatego, oprócz formacji duchowej była także okazja do formacji ludzkiej, przez wspólne spotkania z przełożonymi seminarium i klerykami.

    Był także czas na konferencję ks. Kamila Banasika, który ukazał powołanie jako wyraz woli Bożej w odniesieniu do konkretnego człowieka. Każdy człowiek jest powołany do życia, miłości i świętości. Z tego powszechnego powołania wynika kolejne powołanie do określonego stanu życia. Ks. Banasik zachęcił do modlitwy o rozeznanie swojego życiowego powołania. Nie zabrakło także świadectw kleryków, którzy opowiedzieli historię swojego powołania i tego, w jaki sposób rozpoznawali w swoim życiu wolę Pana Boga do podjęcia drogi formacji do kapłaństwa.

    Rekolektanci wraz z klerykami uczestniczyli w modlitwach w kaplicy seminaryjnej. Wspólnie modlili się odmawiając godziny brewiarzowe, uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej, odprawiali rozmyślanie na fragmentem ewangelii danego dnia, przygotowywali się do liturgii oraz uczestniczyli we Mszach Świętych, w czasie których pełnili określone funkcje.

    Przeżyty czas był na pewno dla uczestników okazją do pogłębienia swoje wiedzy nad tajemnicą Eucharystii, a także czasem refleksji nad szczególną funkcją, jaką pełnią w swoich parafiach, służąc przy Ołtarzu. Ministranci są także odważnymi świadkami Jezusa dla swoich rówieśników, którym przez swoją właściwą postawę mają nieść pochodnię Ewangelii (por. Jan Paweł II, katecheza dla ministrantów, 1.08.2001).

 

al. Maciej Żywot
WSD Kielce