29 maja 2021 r. podczas uroczystej jutrzni sprawowanej w kaplicy seminaryjnej, 16 diakonów naszego Seminarium złożyło przysięgę przed święceniami prezbiteratu. Wiązała się ona z wyznaniem wiary, a także deklaracją wolności w przyjęciu święceń. Następnie diakoni kładąc rękę na Ewangeliarzu wypowiadali słowa przysięgi  „Tak przysięgam, tak ślubuję, tak przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą moimi rękami dotykam”.

Uroczystości przewodniczył Rektor WSD w Kielcach ks. dr Paweł Tambor.