W sobotę, 15 maja 2021 r. o godz. 7:00 w kaplicy seminaryjnej pw. św. Stanisława Kostki, trzech alumnów piątego roku, na ręce Rektora WSD w Kielcach, ks. Pawła Tambora, złożyło uroczystą przysięgę przed przyjęciem święceń diakonatu. Do tego wydarzenia przygotowywali się przez modlitwę i formację, a także odbyli specjalne rekolekcje, które poprowadził dla nich Ojciec Duchowny naszego Seminarium, ks. Adam Wilczyński. 

Na początku obrzędu alumni złożyli uroczyste wyznanie wiary, wypowiadając przy tym swoje imię i nazwisko. Następnie kładąc rękę na Ewangeliarzu potwierdzili składaną przysięgę, wypowiadając znamienne słowa Tak przysięgam, tak ślubuję, tak przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą moimi rękami dotykam

W wygłoszonym Słowie, ks. rektor zaprosił kandydatów, aby z radością i zapałem głosili Chrystusa współczesnemu światu, a także odkrywali oblicze Zbawiciela w tych, do których zostali posłani. Przypomniał, że każde powołanie jest tajemnicą i darem. Jego wypełnienie odnajdujemy w zjednoczeniu ze Zbawicielem i czynnej służbie dla drugiego człowieka. 

 

al. Maciej Żywot