8 grudnia 2021 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach pięciu alumnów trzeciego roku: Damian Biesiada, Paweł Cieplewicz, Mateusz Smolarczyk, Mikołaj Marzęcki, Paweł Skóra przyjęło strój duchowny. Obłóczyny zaczęły się w kaplicy Św. Kazmierza, tam ojciec duchowny seminarium, ks. Adam Wilczyński powiedział krótkie słowo do alumnów.

Następnym punktem było ubranie obłóczanych w sutanny przez starszych braci i procesja ze śpiewem do kaplicy Św. Stanisława Kostki gdzie odbyła się Uroczysta Msza Święta połączona z błogosławieństwem sutann pod przewodnictwem bpa Andrzeja Kalety. Podczas wygłoszonej homilii zwrócił uwagę że sutanna zobowiązuje do upodobniania się do Chrystusa.

Przed błogosławieństwem i rozesłaniem na końcu Mszy Świętej al. Damian Biesiada złożył w imieniu braci roku III podziękowania dla biskupa Andrzeja Kalety za powiedziane Słowo i przewodniczenie Mszy Świętej.

                                                                                                                                               al. Paweł Skóra