10.09.21 r. dobiegł końca tydzień rekolekcji ignacjańskich dla rocznika III i IV. Jak co roku był to czas wytężonej pracy duchowej i intelektualnej przez którą rekolektantów prowadził o. Zdzisław Wojciechowski SJ. O. Zdzisław swoje kierownictwo rekolekcyjne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach zaczął już w 2006 roku kiedy to ówczesny ojciec duchowny seminarium a obecny biskup ks. Andrzej Kaleta go o to poprosił.

Wydarzeniem wieńczącym rekolekcje była uroczysta Msza Święta 10.09.21 o godzinie 12.00, pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Kalety i koncelebrującymi ojcami duchownymi ks Adamem Wilczyńskim i Marcelim Frączkiem oraz o. Zdzisławem Wojciechowskim.

Homilię wygłosił o. Wojciechowski. Nawiązał w niej do fragmentów Słowa Bożego medytowanych przez alumnów w poprzednich dniach. Mówiąc o wadze medytowania Słowa w życiu kapłana wspomniał że ludzie chcą słuchać nie górnolotnych i martwych słów a szczerych i prawdziwych doświadczeń, przez nas przeżytych. Zwrócił również uwagę, że postanowienia winny polegać na konkretnych rzeczach osiąganych stopniowo, podejmowaniu konkretnych kroków aby wspólnota z Jezusem się urzeczywistniała. Na końcu podziękował za posługę Bpa Andrzeja Kalety i powiedział że ma nadzieję że rekolektanci doświadczyli miłującego i miłosiernego Boga.

                                                                                                                                          al. Paweł Skóra