Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy
(Łk 1, 46)
 
We wtorek, 31 maja 2022 r. – w liturgiczne Święto Nawiedzenia NMP – wspólnie wyśpiewaliśmy Bogu radosny Magnificat za dar nowych prezbiterów, którzy formowali się w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Księża Neoprezbiterzy sprawowali swoją Mszę Świętą Prymicyjną w kaplicy seminaryjnej pw. św. Stanisława Kostki. To szczególne miejsce w którym przez lata swojej formacji powierzali Bogu drogę swojego powołania. Liturgii przewodniczył ks. Albert Pianka, a homilię wygłosił ks. Michał Stępień.

Podczas sprawowania świątecznej Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że historia zbawienia wciąż trwa, a my jesteśmy zaproszeni do współtworzenia tej historii z Bogiem. Na zakończenie, kolejno: kapłanom, siostrom zakonnym i klerykom zostało udzielone prymicyjne błogosławieństwo, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego.

Szczególną intencją, która towarzyszyła naszej modlitwie była prośba o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Jest ona tym bardziej aktualna, gdy w obecnym czasie, młodzi ludzie podejmują decyzje o swojej przyszłości.

Niech ziarna powołań, zasiane przez Boga na roli Kościoła, wydadzą obfity owoc!

 

al. Maciej Żywot