Trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjęło święcenia prezbiteratu podczas Mszy Świętej 28.05.22 o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej. Święceń prezbiteratu diakonom udzielił bp. Jan Piotrowski, przewodniczący Mszy Świętej.

Biskup w homilii zawarł fundamenty na jakich chrześcijanin winien budować swoje życie. W szczególności odniósł się do drogi życia kapłańskiego. Wskazał na charakter daru, tajemnicy Bożego wyboru zawartych w kapłaństwie. W życiu kapłana powinna być widoczna miłość, miłość do Chrystusa i z niej wynikająca miłość do drugiego człowieka.

Bp Jan zachęcił kandydatów do święceń aby już na drodze kapłańskiej nie zapominali o moditwie Liturgią Godzin, medytacji Słowa Bożego I głoszenia go z odwagą.

al. Paweł Skóra