W poniedziałek 12 lutego zgromadziliśmy się w kieleckiej bazylice katedralnej, by uczestniczyć w mszy pogrzebowej w intencji śp. ks. Wojciecha Wąsika. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. bp Jan Piotrowski. Wyraził w niej smutek z powodu nagłej i niespodziewanej śmierci kapłana, która zaskoczyła go w samotności dnia 8 lutego. Słowa pożegnania skierowali m.in. ks. Adam Perz – rektor kieleckiego seminarium oraz ks. Przemysław Kantyka – dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na mszę przybyli tłumnie kapłani z całej diecezji, w tym obecni i byli profesorowie i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po zakończeniu liturgii ciało Zmarłego zostało pochowane na Cmentarzu Starym w Kielcach, gdzie spoczęło w grobowcu księży profesorów kieleckiego WSD.

Ks. Wojciech Wąsik urodził się w Gliwicach w 1967 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993. Od 2003 roku wykładał prawo kanoniczne w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Od 1998 roku pełnił także funkcję wiceoficjała sądu biskupiego w Kielcach. Zmarł w 57 roku życia i 31 roku kapłaństwa. Podczas mszy pogrzebowej wielokrotnie przywoływano jego pokorę i chęć pomocy drugiemu człowiekowi, jakie cechowały go za życia.

Dobremu Bogu polecajmy Zmarłego, prosząc o dar życia wiecznego dla niego.

alumn Michał Ciszek