Ks. Wojciech Skorupa – dotychczasowy Dyrektor Administracyjny naszego Seminarium został posłany do posługi misyjnej w Kazachstanie.

Wyrażamy wdzięczność Księdzu Wojciechowi za jego wieloletnią posługę w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Nasze podziękowania przejawiamy w modlitwie w jego intencji oraz wszystkich misjonarzy naszej diecezji, którzy głoszą Ewangelię na całym świecie.

Niech dobry Bóg błogosławi w misyjnym dziele głoszenia Chrystusa!

 

Szczególną pamięcią modlitewną ogarnialiśmy Księdza Wojciecha w czasie Mszy Świętej dziękczynnej za jego posługę w kieleckim Seminarium,

sprawowaną 24 czerwca 2021 r. w kościele seminaryjnym, a także w czasie Mszy Świętej dziękczynnej za kolejny rok formacji,

sprawowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza 30 czerwca 2021 r.