Pod pojęciem ekumenizmu kryje się dążenie do odnowienia jedności wśród chrześcijan, podzielonych na liczne odłamy i różniących się między sobą pod względem poglądów teologicznych. W celu zniesienia podziałów prowadzone są różnorodne działania – od dyskusji i dialogu po wspólną modlitwę – ich podstawą jest jednak zawsze pragnienie spotkania się i wzajemnego zrozumienia. Do takich inicjatyw należy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywaliśmy w dniach 18-25 stycznia.

Wydarzeniem inaugurującym ten czas było nabożeństwo ekumeniczne, które odbyło się w seminaryjnym Kościele Trójcy Świętej. Modlitwom przewodził biskup Jan Piotrowski; homilię wygłosił organizator spotkania, ks. dr Paweł Samiczak. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych odłamów chrześcijańskich, m.in. Wojciech Rudkowski, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskich (luterańskich) w Radomiu i w Kielcach oraz Andrzej Jeziernicki – prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP (tj. tzw. Kościoła zielonoświątkowego). W kolejnych dniach mieliśmy okazję spotkać się z nimi prywatnie z inicjatywy kleryckiego Koła Ekumenicznego. Była to dla nas okazja dla poznania sytuacji i poglądów chrześcijan spoza Kościoła katolickiego. Rozmowy te bynajmniej nie stanowiły debat na tematy teologiczne. Koncentrowały się one głównie na wymianie doświadczeń i omawianiu wyzwań, z jakimi współcześnie mierzą się wszyscy wyznawcy Chrystusa. „Kościoły powinny być gotowe do dzielenia się między sobą tym, co dobre. Swoim doświadczeniem. Musimy się wyzbywać poczucia rywalizacji” – mówił pastor Andrzej Jeziernicki. „Chociaż na razie te inicjatywy wciąż raczkują, z pewnością posuwamy się do przodu. Potwierdzają to chociażby nabożeństwa ekumeniczne” – dodał.

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan były w naszym seminarium uroczyste nieszpory w intencji jedności Kościoła.

al. Michał Ciszek