Jako wspólnota seminaryjna nie tylko modlimy się o powołania i głosimy świadectwa podczas niedziel seminaryjnych. Zapraszamy także ludzi z zewnątrz, by goszcząc w murach seminarium mogli w łączności z Bogiem rozeznawać swoje powołanie oraz przekonać się, jak w praktyce wygląda życie seminaryjne. Idealną do tego okazją były rekolekcje powołaniowe „Zostań klerykiem na weekend”, które odbyły się w dniach 8-10 grudnia w budynku naszej uczelni. W tym roku przebiegły one pod hasłem „Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą” (Iz 41, 10). Tradycyjnie, uczestnicy brali udział we wszystkim tym, co składa się na codzienność kieleckiego WSD: wspólne modlitwy, posiłki w refektarzu, wykłady oraz prace porządkowe w budynku. Wysłuchali także tematycznych konferencji. W programie nie zabrakło wspólnej integracji oraz indywidualnych rozmów z alumnami. W grudniowych rekolekcjach wzięło udział dwudziestu czterech uczestników, w tym osoby z archidiecezji krakowskiej i łódzkiej.

alumn Michał Ciszek