Tymczasem zacne i podeszłe w latach osoby, Anna i Symeon bywały często na modlitwie w świątyni. Tam też spędzały ten czas postu ale tylko ten jeden raz spotkały Tego, za Którym tak długo tęskniły ich serca. Bliskość Jezusa, oczekiwanego Mesjasza, wywołała w ich sercach tak wiele radości a nade wszystko dopełniło się spełniło się spełnienie życiowych oczekiwań starca Symeona. On bowiem na własne oczy widział zbawienie…

W Bazylice Katedralnej w Kielcach, dnia 29.01.22 o godzinie 11.00 odbyła się Msza Święta z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. Przewodniczącym liturgii był bp. Jan Piotrowski. Podczas homilii mówił o darze Boga Ojca udzielonym Kościołowi jakim jest życie konsekrowane. Mówił także o konieczności naśladowania jedynego godnego wzoru jakim jest Jezus Chrystus, tylko w nim możemy pokonać swoje wady i szatana, w zjednoczeniu z Chrystusem możemy wyjść z zaborczej miłości własnej. W jednym z kończących homilię zdań biskup powiedział że życie konsekrowane jest postawą wierności Bogu każdego dnia.

Na końcu Mszy Świętej referentka do spraw życia konsekrowanego, Agnieszka Świderska w imieniu wszystkich zgromadzonych osób konsekrowanych złożyła podziękowania biskupowi za przewodniczenie liturgii i wygłoszenie homilii.

al. Paweł Skóra