11 czerwca 2022 r. w kaplicy seminaryjnej przeżywaliśmy obrzęd przyjęcia alumnów czwartego roku do kandydatury do diakonatu i prezbiteratu.
 
Obrzęd ten nosi łacińską nazwę Ad missio – czyli przeznaczony, wybrany, przyjęty jako kandydat do bliskiego już czasowo ewangelizacyjnego posłannictwa.
 
Liturgii przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Florczyk, a homilię w czasie Mszy Świętej wygłosił ks. dr hab. Miłosz Hołda – profesor naszego Seminarium, a także opiekun alumnów czwartego roku.
 
Polecajmy Bogu tych braci, aby odtąd jeszcze bardziej stawali się sługami Królestwa Bożego!
 
al. Maciej Żywot