W tym roku minęły 104 lata, odkąd Polska odzyskała niepodległość. W rocznicę wyzwolenia się spod jarzma zaborców w kieleckiej katedrze odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył i na której wygłosił homilię ks. biskup Jan Piotrowski. Podkreślił on rolę, jaką odgrywała wiara chrześcijańska w kształtowaniu się naszej tożsamości narodowej oraz w jaki sposób podtrzymywała ona w narodzie nadzieję odzyskania wolności. W naszych modlitwach prosiliśmy o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny.

Uroczystość uświetnili swą obecnością żołnierze Wojska Polskiego, poczty sztandarowe oraz orkiestra wojskowa, która akompaniowała podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.

al. Michał Ciszek