Gromadzimy się wokół uznanych za godnych przyjęcia posługi lektoratu”. Tymi słowami bp Andrzej Kaleta rozpoczął homilię podczas Mszy Świętej z dnia 13.11.21r. w trakcie, której alumni: Damian Biesiada, Mateusz Smolarczyk, Paweł Cieplewicz, Paweł Skóra i Mikołaj Marzęcki przyjęli pierwszą z posług seminaryjnych. Msza Święta odbyła się o godzinie 7.00 w kaplicy Św. Stanisława Kostki w Wyższym Seminarium w Kielcach.

Biskup Andrzej przewodniczący Liturgii w trakcie głoszonej homilii zauważył że Słowo Boże ma zagościć nie tylko w sercach tych, którzy przyjmują posługę lektoratu ale każdy ze zgromadzonych na tej Eucharystii powinien się Nim karmić. Lektor musi starać się aby inni również żyli tym Słowem. Wskazał na konieczność przesiąknięcia Słowem i życia Nim bo tylko wtedy lektor będzie Jego świadkiem. Świadkiem, który będzie sprawiał że inni również będą zgłębiać treść Pisma Świętego. Zachęcił do modlitwy za nowych „Heroldów Bożego Słowa” i w intencji wszystkich zgromadzonych na Eucharystii.

Podziękowania za udzielenie posługi złożył w imieniu kleryków III roku, alumn Damian Biesiada i wręczył drobny upominek. Biskup po zakończonej Liturgii zadał zadanie, które co roku otrzymują przyjmujący posługę lektoratu, w tym wypadku było to czytanie po dowolnym rozdziale Pisma Świętego każdego dnia.

al. Paweł Skóra