5 listopada 2022 roku alumni IV roku przyjęli posługę akolitatu. Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława przewodniczył biskup pomocniczy Marian Florczyk, zaś Słowo Boże wygłosił ks. Kamil Banasik – prefekt alumnów i opiekun roku IV. W tym roku akolitami zostało czterech kandydatów: Damian Biesiada z parafii Pierzchnica, Paweł Cieplewicz z parafii Szczekociny, Mikołaj Marzęcki z parafii Kościelec i Mateusz Smolarczyk z parafii Łopuszno. Każdy z nich usłyszał skierowane do siebie słowa biskupa, przewidziane przez obrzęd: „Przyjmij naczynie z chlebem i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”. Głównym zadaniem akolity jest niesienie Komunii Świętej ludziom chorym. Może on także udzielać Komunii Świętej w trakcie Eucharystii, puryfikować naczynia liturgiczne oraz wystawiać Najświętszy Sakrament.

al. Michał Ciszek