W południe 18 lutego Watykan ogłosił nominację biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mariana Florczyka na członka Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. Dotąd był on członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury, która weszła w skład nowo utworzonej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Ks. bp Marian Florczyk (ur. 1954) pochodzi z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach. W latach 1994-1998 sprawował funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach; biskup pomocniczy diecezji kieleckiej od 1998 roku. Pełni liczne funkcje, m.in. członka Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.