W Wielką Środę zgromadziliśmy się w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza, aby uczestniczyć w uroczystych nieszporach, które prowadził ks. bp Jan Piotrowski. Oprócz alumnów, obecni byli także księża biskupi naszej diecezji, członkowie seminaryjnego zarządu, księża wykładowcy oraz świeccy pracownicy naszej uczelni. Podczas liturgii biskup wygłosił krótkie słowo do zebranych. Po zakończeniu modlitwy udaliśmy się do seminaryjnego refektarza, gdzie ks. bp Marian Florczyk poświęcił pokarmy. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną kolacją.

alumn Michał Ciszek