Niedziela Męki Pańskiej, zwana częściej Niedzielą Palmową, stanowi początek Wielkiego Tygodnia, upamiętniającego mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy podczas Jego ostatniej pielgrzymki na święto Paschy.

W sposób szczególnie uroczysty Niedziela Palmowa była obchodzona podczas Eucharystii w bazylice katedralnej, której przewodniczył kielecki biskup pomocniczy, Marian Florczyk. W trakcie liturgii odśpiewany został opis męki i śmierci Chrystusa z Ewangelii według świętego Mateusza (rokrocznie w Niedzielę Męki Pańskiej śpiewa się lub odczytuje fragment jednej spośród Ewangelii synoptycznych; na Wielki Piątek zawsze przewidziana jest Pasja według św. Jana). Wykonawcami byli chórzyści z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i Diecezjalnego Studium Organistowskiego; dyrygował ks. Michał Olejarczyk, wykładowca w kieleckim WSD. Partie solowe zaśpiewali: dkn Tomasz Pytlarz (Chrystus), ks. Paweł Rej (pojedyncze osoby i tłum) oraz organista katedralny, Mariusz Bednarz (narrator).

al. Michał Ciszek