Inscenizowanie wydarzeń pasyjnych ma długą tradycję w pobożności Kościoła; jego celem jest pobudzenie do rozważań nad cierpieniem Chrystusa i jego ofiarną miłością wobec rodzaju ludzkiego. W sobotę 1 kwietnia gościliśmy członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Małogoszcza, którzy wystąpili w zorganizowanym przez siebie misterium Męki Pańskiej. Koordynatorem wydarzenia był ks. Tomasz Chowaniec, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu. Ze względu na bliskość osiemnastej rocznicy śmierci papieża Polaka, tegoroczne misterium odbyło się pod hasłem „W jedności ze św. Janem Pawłem II”. Młodzież z Małogoszcza przybyła do naszego seminarium na zaproszenie członka seminaryjnego zarządu – ks. Tomasza Szczepanika, który w trakcie lat spędzonych w parafii Wniebowzięcia aktywnie angażował się w duszpasterstwo lokalnej młodzieży. Pokaz – inspirowany słowami Karola Wojtyły: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie” – miał miejsce na seminaryjnej auli. Wśród zebranych obecni byli biskupi diecezji kieleckiej: Jan Piotrowski i Andrzej Kaleta. Licznie przybyli goście z zewnątrz zajęli praktycznie wszystkie wolne miejsca. Słowo wstępu skierował do publiczności proboszcz parafii w Małogoszczu, ks. Henryk Makuła. Zakończenie spektaklu zostało nagrodzone przez zebranych oklaskami na stojąco. Ksiądz Tomasz Chowaniec wygłosił kilka słów podziękowania. Zwieńczeniem wydarzenia było błogosławieństwo biskupów oraz wspólne odśpiewanie „Barki”.

al. Michał Ciszek