„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Przeżywając okres Wielkiego Postu oraz oczekując Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP, w dniach od 17 do 18 marca odbył się w naszym seminarium marcowy dzień skupienia. Naukę rekolekcyjną wygłosił do nas w tym czasie ks. Dariusz Węgrzyn, diecezjalny moderator Ruchu Czystych serc, pełniący obecnie posługę wikariusza w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Na przykładzie św. Józefa (por. Mt 1, 18 – 2, 23) ksiądz rekolekcjonista wskazał na rolę Słowa Bożego w życiu człowieka wierzącego: „Słowo buduje relacje i wskazuje kierunek życia, stawia nas w perspektywie tego życia, które jest przed nami. «Nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki» (Mt 1, 20). Bóg mówi do Józefa «nie bój się». Nie bój się, bo to jest Moja historia. Jeżeli jako człowiek w swoim życiu wybieram Jezusa, to dlatego, że najpierw Bóg wybrał mnie. Józef został postawiony przed wyborem, bo najpierw sam został wybrany. Józef otrzymuje słowo, ponieważ uzdalnia go ono do przyjęcia historii Boga i uczynienia jej swoją historią. Jednym z celów Słowa Bożego jest zachowanie nas od błędu. Jest ono przeznaczone dla człowieka, dlatego też może on się w nim odnaleźć. Jest to także powód, dla którego człowiek żyjący wbrew Słowu tak naprawdę żyje wbrew samemu sobie. Bóg, mówiąc do człowieka, wzywa go jednocześnie do posłuszeństwa. Zauważmy, że posłuszeństwo Józefa nie jest posłuszeństwem kalkulacji, ale posłuszeństwem wiary – wiary, która «rodzi się ze słuchania» (por. Rz 10, 17). Józef, raz wybierając drogę z Jezusem, nie stawia już Bogu pytań. Życie Jezusa i Maryi jest odtąd jego życiem – i on sam nie chce by było inaczej”.

al. Michał Ciszek