„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”

(z liturgii wielkopiątkowej)

Wielki Piątek jest dniem, w którym tradycyjnie Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary. Wierni gromadzą się jednak w świątyniach, by wspominać bolesną mękę i śmierć Zbawiciela świata. Również my zgromadziliśmy się na wielkopiątkowej liturgii, która odbyła się w kieleckiej katedrze.

Liturgia tego dnia zawiera kilka stałych punktów, m.in. drogę krzyżową, czytanie Pasji według św. Jana, adorację krzyża, przyjęcie komunii. Nabożeństwu przewodził biskup Jan Piotrowski; w śpiewanie Męki Pańskiej zaangażowani byli m.in. al. Mateusz Wójcik (narrator) oraz dkn Tomasz Pytlarz (Chrystus). Diakon Tomasz wygłosił także homilię, w której wskazywał na ów osobliwy fakt, iż śmierć Jezusa jest Jego zwycięstwem – poniósł On bowiem dobrowolną ofiarę dla naszego zbawienia. „Jan Ewangelista ukazuje Mękę Pańską niczym intronizację króla” – podkreślał – „Ojcowie Kościoła mówili, że tego dnia, w dzień śmierci Jezusa, szatan został niejako oszukany. Skusił on bowiem ludzi, aby zabili Syna Bożego, w ten sposób jednak zostało nam wyjednane zbawienie, sam Jezus zaś, po trzech dniach spoczywania w grobie, zmartwychwstał”.

Liturgię zakończyliśmy procesją z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego.

al. Michał Ciszek