U schyłku roku liturgicznego przystanęliśmy w biegu dnia codziennego, by w dniach 24-25 listopada przeżywać comiesięczny dzień skupienia. Tym razem poprowadził go ojciec duchowny alumnów, ks. Marceli Frączek.

Tematem obranym przez rekolekcjonistę było zagadnienie modlitwy, zarówno pod względem jej roli w życiu chrześcijanina, jak i właściwego jej praktykowania. Swą naukę rekolekcyjną oparł na chyba najbardziej klasycznym tekście o modlitwie, jaki możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego: fragmencie Kazania na Górze (Mt 6, 5-15).

Jakich błędów należy unikać na modlitwie? „Musimy sobie uświadomić – mówił ks. Marceli – że modlitwa nie jest i nie może być aktorstwem. Na modlitwie staję przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Greckie słowo, jakim w Ewangelii Jezus określa obłudników, hypokritai, w świecie antycznym oznaczało pierwotnie aktora zakładającego maskę teatralną. Jezus mówi, aby podczas modlitwy nie nosić maski – ani przed ludźmi, ani przed Bogiem. Chrystus zachęca nas do szczerości w modlitwie, byśmy stanęli przed Bogiem tacy, jacy jesteśmy – również z naszymi słabościami, problemami i przywarami. Nie bójcie się tego, Bogu bardzo zależy na naszej szczerości wobec Niego. Modlitwa nie jest jednak także gadulstwem. Istnieje pokusa «zagadywania» Pana Boga, pokusa takiej koncentracji na sobie i na tym, co chcę powiedzieć, że zapominam o najważniejszym – o Bożej obecności, o tym, że na modlitwie powinienem przede wszystkim słuchać.”

Duchowny podzielił się także wskazaniami praktycznymi. „Po prawdzie, pragnienie modlitwy zawsze jest łaską Bożą, jednak Bóg niczego na człowieku nie wymusza. Dlatego należy znaleźć przestrzeń na modlitwę w naszym planie dnia; dzięki temu z czasem przejdzie ona w nawyk, który również będzie się przyczyniał do obudzenia w nas pragnienia rozmowy z Bogiem. Kiedy nadchodzi ten moment, mamy, wedle wskazania Jezusa, «wejść do swej izdebki i zamknąć drzwi», tzn. odciąć się od wszystkiego co nas rozprasza, także od myślenia o naszych obowiązkach, pilnych rzeczach do załatwienia”. Odwołując się do wskazań świętych, Ks. Marceli zalecił poświęcanie przynajmniej piętnastu minut dziennie na osobistą rozmowę z Bogiem. „Modlitwa jest drogą relacji i przyjaźni z Bogiem. Trudno wyobrazić sobie przyjaciół lub małżonków, którzy w ogóle ze sobą nie rozmawiają”.

Zwieńczeniem dnia skupienia była uroczysta Msza święta w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Marceli Frączek.

alumn Michał Ciszek