Kwietniowy dzień skupienia w naszej wspólnocie seminaryjnej odbył się w dniach 19/20 kwietnia. Naukę rekolekcyjną wygłosił ks. dr Tadeusz Koźmicki pełniący funkcję ojca duchownego w Zielonogórsko- Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym.  Tematem pierwszej konferencji była przypowieść o synu marnotrawnym zawarta w Ewangelii według Św. Łukasza. Kolejne dwie konferencje były poświęcone tematyce różnych potrzeb człowieka.

alumn Jakub Broda