Słowa te, pochodzące z Psalmu 137, przytoczone podczas wygłoszonej homilii są skierowane przez Pana Boga do ludu wybranego, jak również do każdego z nas. Zawsze mamy miejsce w sercu Boga, nie ma chwili kiedy mógłby o nas zapomnieć.

W sobotę, 13.03.21, obchodziliśmy ósmą rocznicę wyboru papieża Franciszka. Z tej okazji w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się Msza Święta. Przewodniczył jej biskup Jan Piotrowski, natomiast homilię wygłosił o. Zbigniew Bruzi, pochodzący ze wspólnoty redemptorystów w Tuchowie. 

Tematami, na które zwrócił uwagę były między innymi: rola jubileuszów dla małżonków – kiedyś: świadectwo miłości małżeńskiej; obecnie: okazja do wypominania sobie małżeńskich błędów, Eucharystia jako pamiątka największego daru od Boga oraz ranga pamięci o Bożych dziełach w naszym życiu.

Homilię zakończono zachętą do przekazywania wiary, tak, aby stała się ona dziedzictwem dla przyszłych pokoleń.

                                                                                                                                                                         al. Paweł Skóra