Choć lękam się tego, kim jestem dla was, pociesza mnie to, kim jestem z wami. Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem”. Te słowa św. Augustyna, pochodzące z jego Mów (340, 1) zostały przywołane przez biskupa Jana Piotrowskiego podczas uroczystej mszy świętej, która sprawowana była 22 kwietnia w kieleckiej katedrze dla uczczenia srebrnego jubileuszu sakry biskupiej ks. bpa Mariana Florczyka.

Eucharystię pod przewodnictwem biskupa jubilata koncelebrowali: biskupi kieleccy Jan Piotrowski i Andrzej Kaleta, biskup siedlecki Kazimierz Gurda, biskup senior diecezji sosnowieckiej Piotr Skucha, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda oraz biskup polowy Wojska Polskiego – Wiesław Lechowicz. Bazylikę wypełnili licznie przybyli prezbiterzy naszej diecezji; obecnych było także wielu przedstawicieli władz, wśród nich: senator Krzysztof Słoń i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Przed rozpoczęciem Eucharystii do zgromadzonych zwrócił się ks. Tomasz Rusiecki, który pokrótce przedstawił życiorys i działalność biskupa Mariana Florczyka. Podczas wstępu do liturgii biskup Jan Piotrowski powiedział: „Diecezja kielecka nie przeżywała srebrnego jubileuszu żadnego ze swoich biskupów pomocniczych. Jesteśmy więc świadkami wydarzenia dziejowego… Niech nasza modlitwa będzie naszym najpiękniejszym darem dla biskupa jubilata”. Ks. bp Andrzej Kaleta odczytał także list gratulacyjny od papieża Franciszka.

Po komunii oficjalne życzenia złożył biskupowi Marianowi proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie, ks. Franciszek Siarek. Przypomniał on także dotychczasową działalność i zasługi bpa Florczyka, m.in. jego zaangażowanie w pomoc rodzinom osób internowanych w okresie stanu wojennego; wręczył mu również księgę jubileuszową.

Podczas całej uroczystości w głosie i na twarzy jubilata można było dostrzec głębokie wzruszenie. Szczególnie wyraźne było ono jednak w chwili, gdy ks. bp Marian Florczyk składał podziękowania obecnym na mszy oraz wszystkim tym, których spotkał na drodze swego życia i którzy pomagali mu w budowaniu relacji z Bogiem i z ludźmi.

Po otrzymaniu błogosławieństwa, zebrani w bazylice udali się na wspólny posiłek na refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

al. Michał Ciszek