Sympozjum ku czci ks. prof. J. Kudasiewicza

Sympozjum ku czci ks. prof. J. Kudasiewicza

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach w sobotę, 19 listopada 2022 r. serdecznie zaprasza na Sympozjum upamiętniające 10 rocznicę śmierci Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza – wybitnego biblisty naszej diecezji.

Celem sympozjum będzie refleksja nad misją teologa we współczesnym Kościele i świecie oraz związane z nią szanse i wyzwania. To ważne zagadnienie podejmować będziemy, odnosząc się do życia i spuścizny ks. prof. Józefa Kudasiewicza, nazwanego przez współczesnych mu „ojcem polskiej teologii biblijnej”.

Ks. Józef Kudasiewicz przez lata swojej pracy naukowej i duszpasterskiej troszczył się o to, aby Biblia i teologia nie pozostawały zamknięte w salach wykładowych, ale ożywiały przepowiadanie, karmiły wiarę Kościoła oraz aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym i kulturowym naszego narodu. Idąc za tym przesłaniem, bibliści, teologowie i reprezentanci różnych dziedzin naukowych, duchowni i świeccy, szukać będą odpowiedzi na pytanie, przed jakimi wyzwaniami staje dziś teolog i naukowiec, pracujący w Kościele i dla Kościoła, a równocześnie poszukujący wspólnego języka i dialogu ze światem współczesnym. Refleksja ta pomoże nam uzmysłowić sobie bogactwo Ewangelii, z jaką Kościół wychodzi na spotkanie dzisiejszego człowieka, i odkryć sposób, w jaki możemy ją skutecznie głosić.

PROGRAM:

 • 8.00 Msza Święta w intencji ks. prof. Józefa Kudasiewicza (kościół seminaryjny)
 • 9.00 Otwarcie sympozjum, biskup kielecki Jan Piotrowski, ks. Paweł Tambor, rektor WSD

Sesja I (Biblia i przepowiadanie)

 • 9.15 – 9.50 ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Bóg – Ojciec Jezusa Chrystusa i Ojciec nasz. Misterium miłości i życi.
 • 9.50 – 10.25 ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, Biblijna ikona Miriam z Nazaretu jako wzór kobiecości i otwarcia na moc Ducha Świętego
 • 10.25- 11.00 ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Aktualizacja słowa Bożego w przepowiadaniu
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

Sesja II (Biblia – kultura – społeczeństwo)

 • 11.30 – 12.05 dr hab. Krzysztof Mielcarek, „Matka mojego Pana” (Łk 1,43), czyli Łukaszowa perspektywa roli Maryi w historii zbawienia
 • 12.05 – 12.40 dr hab. Małgorzata Krzysztofik, Biblia w polskiej poezji współczesnej – modele obecności
 • 12.40 – 13.15 ks. dr hab. Miłosz Hołda, Do kogo mówimy? „Aksjologia teizmu” i diagnozy Grzegorza Wielkiego
 • 13.15 – 13.50 ks. dr hab. Rafał Dudała, Ewangelia zsekularyzowanego świata
 • 13.50 Zakończenie sympozjum i obiad

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

lis 19 2022
Expired!

Czas

08:00 - 15:00

Lokalizacja

Wyższe Seminarium Duchowne
Przejdź do góry