Obchodzona 25 marca liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego z woli św. Jana Pawła II jest Dniem Świętości Życia. Został on ustanowiony w 1995 roku papieską encykliką Evangelium Vitae (z łac. Ewangelia życia), podkreślającą wartość i nienaruszalność ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
W tym dniu z wdzięcznością spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest darem Stwórcy, ale szczególną modlitwą ogarniamy każde poczęte życie – dzieci nienarodzone, zagrożone aborcją.

Z tej okazji w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, została odprawiona Msza Święta w intencji ochrony życia ludzkiego. W homilii Ksiądz Biskup zaznaczył, że Słowo Boże zawsze przynosi nadzieję, zwiastuje przyszłość i otwiera człowieka na życie. Przywołał postać Tavaresa de Mello, ojca 42. adoptowanych dzieci, który usilnie apeluje o poszanowanie poczętego życia, będącego gwarantem szczęśliwej przyszłości. Przypomniał także o działającym w naszej diecezji – od ponad 30 lat – Domie Samotnej Matki w Wiernej, gdzie pomoc otrzymało ponad 300 niechcianych dzieci.

Kościół zachęca do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego w łonie matki. Trwa ona dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. W czasie Mszy Świętej wszyscy, którzy pragnęli podjąć duchową adopcję w obecności Księdza Biskupa otrzymali tekst modlitwy oraz zapalili specjalną świecę. Każdego dnia będą polecali Bogu – Dawcy Życia – poczęte dziecko, nie znając jego imienia, ale dziękując za dar jego życia i prosząc o jego ocalenie. 

al. Maciej Żywot

 

O Maryjo, Jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz o Matko na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia! 

(z modlitwy w intencji nienarodzonych)