W czasie swojego pontyfikatu, papież Benedykt XVI poddał myśl, aby wprowadzić do kalendarza liturgicznego nowe święto ku czci Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Była to także odpowiedź papieża na różne postulaty zgłaszane przez episkopaty różnych krajów oraz upamiętnienie Roku Kapłańskiego obchodzonego w 2009 i 2010 roku. 

Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto – czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną popularnie Bożym Ciałem.

W tym roku, liturgiczne Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przeżywaliśmy 9 czerwca. W tym dniu w naszej diecezji obchodziliśmy Dzień Kapłański, a także rozpoczęliśmy III Kongres Eucharystyczny, który będziemy przeżywać pod hasłem „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”.

W duchowy wymiar tego dnia wpisała się konferencja ks. prof. Roberta Skrzypczaka oraz wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie, kapłani naszej diecezji, a także wspólnota naszego Seminarium zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego.
 
Jak zaznaczył Ksiądz Biskup – w tym szczególnym czasie dla naszej diecezji – chcemy ożywić życie eucharystyczne, które w jakiś sposób zostało „ochłodzone” przez pandemię i inne przyczyny.
(…) Mimo różnych naszych niedoskonałości kapłani są wciąż potrzebni światu bardziej niż świat myśli i czasem może bardziej niż my jesteśmy do tego przekonani
 
al. Maciej Żywot