Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera w Kielcach (al. Legionów 5)

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera kierowana jest do osób cierpiących na chorobę Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej. Ośrodek oferuje dzienną formę pomocy służącą utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym.

Od 2008 roku w poniedziałki do placówki jako wolontariusze uczęszczają alumni kieleckiego seminarium. Spotkania przebiegają w oparciu o 3 punkty: modlitwa, pogawędka i śpiew. Wszystkie zajęcia rozpoczynamy i kończymy modlitwą. Pogawędki dotyczą najczęściej osób świętych, postaci biblijnych czy świąt, związanych z rokiem liturgicznym. Ważnym momentem jest śpiew piosenek religijnych, podczas których podopieczni ośrodka się aktywizują i sprawia im to ogromną radość. W ciągu roku klerycy współorganizują: spotkanie opłatkowe i wielkanocne, mikołajki, nabożeństwa majowe.

no images were found