Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Marii Majewskiej w Kielcach.

Placówka przy ul. Chęcińskiej jest ośrodkiem pomocy dziennej dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, dotkniętych upośledzeniem umysłowym. Osoby te wymagają kształcenia specjalnego ze względu na sprzężoną niepełnosprawność, uniemożliwiającą korzystanie z innych placówek oświatowych. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych: rehabilitacyjnych, edukacyjnych i fizjoterapeutycznych.
Nasza obecność w ośrodku przy ul. Chęcińskiej rozpoczęła się jesienią 2009 roku. Od tamtej pory, w każdy wtorek klerycy odwiedzają OREW, aby spotkać się tam z dziećmi i wspólnie z nimi muzyką i pieśnią uwielbiać Boga. To właśnie śpiew i muzyka są najlepszą drogą do tego, aby pomóc podopiecznym rozwijać ich relację z Panem Bogiem. Spotkania zazwyczaj kończą się modlitwą, w której dzieci biorą czynny udział. Najczęściej jest to Koronka do Bożego Miłosierdzia, a także nabożeństwa okresowe: Litania Loretańska w maju czy droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu.
Poza cotygodniowymi wizytami w placówce mamy możliwość kontaktu z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą przy innych okazjach. Tradycją stało się nasze uczestnictwo w Mikołajkach organizowanych w placówce czy „Dniu godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną”. Koniec roku szkolnego jest natomiast okazją do wspólnego przeżywania Mszy Świętej.
Wtorkowe popołudnia są czasem radości dla dzieci, które z wielkim entuzjazmem przyjmują kleryków, ale także i dla nas samych, bo posługa wśród niepełnosprawnych, choć czasem niełatwa, to stanowi niezwykle pozytywne doświadczenie i przynosi nam wielką radość.

no images were found