Ognisko wychowawcze w Kielcach przy ulicy Kościuszki 36

Ognisko wychowawcze jest placówką zajmującą się opieką nad dziećmi  oraz wspomaganiem ich rozwoju psychofizycznego, intelektualnego i społecznego. Placówka jest prowadzona przez Siostry Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo.  Chętni klerycy poświęcają swój czas w poniedziałek, aby iść i swoim przykładem głosić Chrystusa oraz służyć bliźnim – w tym przypadku dzieciom. Każde nasze spotkanie rozpoczynamy modlitwą w kaplicy Sióstr Miłosierdzia. Myślę, że jest to najważniejszy moment naszego przebywania na tej placówce. Podczas modlitwy polecamy różne intencje, które oddajemy Dobremu Bogu. Ze wspólną modlitwą jest ściśle związana krótka katecheza, którą alumni głoszą dzieciom co tydzień. W okresie letnim, a także wtedy, gdy dopisuje pogoda możemy wyjść na plac zabaw czy boisko, aby wspólnie rozpocząć gry i zabawy ruchowe. Gdy pogoda nie jest sprzyjająca wyjściom na zewnątrz staramy się zorganizować czas dzieciom czy to przez różne gry i zabawy we wnętrzu budynku lub rozmawiając, a także pomagając w odrabianiu prac domowych. Odwiedzając co tydzień podopiecznych Ogniska możemy zdobywać cenne doświadczenie w pracy z dziećmi. Obserwujemy także i podziwiamy ogromny wkład osób konsekrowanych w życie Kościoła i ewangelizację.

al. Paweł Smolarczyk

no images were found