PRAKTYKI KOŁA HISTORYCZNEGO W MIECHOWIE – WAKACJE 2015

Miechowskie Praktyki

   Zapewne większość wiernych wie, że okres wakacyjny to dla alumnów czas odpoczynku, pobytu na parafii oraz w domu rodzinnym, ale także czas, w którym alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, odbywają swoje praktyki duszpasterskie na różnych placówkach, przez co najmniej 14 dni.

  Wachlarz praktyk jest dość duży, ponieważ alumnów kieleckiego seminarium, można spotkać na koloniach czy oazie z dziećmi i z młodzieżą, w szpitalach, w szkołach, na pieszej i rowerowej pielgrzymce kieleckiej na Jasną Górę a także alumnów można spotkać w Parafii Rzymskokatolickiej przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Dzięki doskonałej współpracy między Parafią w Miechowie a WSD w Kielcach oraz Archiwum Diecezjalnym w Kielcach ta praktyka ma miejsce drugi rok. Od połowy lipca do połowy września czterech alumnów z WSD w Kielcach, którzy jednocześnie są ściśle związani z działającym w seminarium pod opieką księdza profesora Andrzeja Kwaśniewskiego kołem historycznym odbywało właśnie praktykę w Miechowie. Dzięki posiedzeniom koła historycznego i osobistej lekturze mogliśmy się profesjonalnie przygotować do praktyki w Miechowie i głębiej przez to wejść w formację intelektualną. W tym roku praktyki duszpasterskie w Miechowie odbywali następujący alumni: Dawid Dzienniak (15-30.07.2015r.), Sebastian Brzoza (1-15.08.2015r.), Ireneusz Kamiński (18.08-2.09.2015r.) i Karol Rasała (2-15.09.2015r.).

   Praktyka polegała na ukazaniu przybywającym pielgrzymom bogatej spuścizny pozostałej po bożogrobcach począwszy od bazyliki po przez budynki klasztorne aż po Kaplicę Grobu Bożego. W czasie oprowadzania pielgrzymów zwracaliśmy nie tylko uwagę na kontekst historyczny ale przede wszystkim na kontekst religijny, a więc modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa przy pustym Grobie i tłumaczenie jaki sens dla nas ma ten fakt oraz informowanie o możliwości i warunkach uzyskania odpustu zupełnego a także staraliśmy się przedstawić krótko życie naszej uczelni i koła historycznego, dzieląc się naszą pracą przez rozdawanie obrazków z bł. Jerzym Matulewiczem, który był związany z naszą diecezją. Pamiątkowy obrazek zaprojektował alumn Dawid Dzienniak i na tym obrazku oprócz wizerunku błogosławionego zamieszczony został krótki opis życia oraz streszczenie działalności naszego koła. Należy podkreślić że na tej płaszczyźnie współpracowaliśmy z pracownikami z Muzeum Ziemi Miechowskiej pod okiem Pana Dyrektora Włodzimierza Barczyńskiego. Pielgrzymi mogli również nabywać u alumnów pamiątki związane z Bazyliką miechowską. Pielgrzymki przybywały z różnych części Polski m.in.z Krakowa, Radomia a nawet z Bydgoszczy.

   Oprócz tej pierwszorzędnej sprawy jakim było podczas tej praktyki oprowadzanie pielgrzymów i wejście jeszcze lepiej w formację duszpasterską, a zarazem ludzką, to także dzięki inicjatywie księdza proboszcza Mirosława Kaczmarczyka zdobyliśmy cenne doświadczenie w pracy duszpasterskiej w tak dużej parafii. Ksiądz Proboszcz angażował nas w różne zajęcia począwszy od pomocy siostrze Darii w zakrystii, w czasie liturgii, po współprace i zapoznanie się z działalnością różnych grup w parafii jak Akcja Katolicka czy Odnowa w Duchu Świętym. Uczestniczyliśmy także w ćwiczeniach członków Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej oraz mogliśmy brać udział w spotkaniu katechetycznym w domu parafialnym. W czasie praktyki parafia miechowska również gościła pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Dlatego mogliśmy się przyczynić w pomocy organizacji przyjęcia pielgrzymów.

   Praktyka miechowska wniosła w formacji seminaryjnej dla nas alumnów dużo dobrego, nie tylko w specjalizacji historyczno-pielgrzymkowej, ale przede wszystkim pod kątem formacji duchowej, dzięki modlitwie w pięknej bazylice, ale także dzięki wspaniałemu świadectwu życia kapłanów pracujących w Miechowie, na czele z księdzem proboszczem, który poświęcił dla nas dużo czasu, abyśmy mogli dobrze wykorzystać czas w parafii w Miechowie- i tak też się stało. Codziennie także po śniadaniu razem z księdzem Proboszczem uzupełnialiśmy dzienniczek praktyk, jednocześnie ustalając pracę na dany dzień. Należy również dodać o życzliwości i pomocy innych osób jak siostry zakonne, pracownicy parafialni świeccy oraz wielu innych wiernych uczestniczących na liturgii w bazylice. Praktyka miechowska, która powstała dzięki zaangażowaniu trzech osób: księdza proboszcza Mirosława Kaczmarczyka, księdza rektora Pawła Tambora oraz księdza profesora Andrzeja Kwaśniewskiego, jest bardzo dobrym dziełem, które służy jeszcze lepszemu przygotowaniu alumnów do kapłaństwa, odwołując się do słów papieża seniora Benedykta XVI, który powiedział kiedyś do seminarzystów: „Po 60 latach życia kapłańskiego mogę wam wyznać, drodzy seminarzyści, że nie będziecie żałować tego, że w czasie swej formacji nagromadziliście skarby intelektualne, duchowe i duszpasterskie”. Poprzez praktykę w parafii w Miechowie takie skarby nagromadziliśmy i Panu Bogu z całego serca jesteśmy wdzięczni za ten owocny czas.

Link do wydarzenia na Facebook’u

al. Ireneusz Kamiński
Koło Historyczne WSD w Kielcach

Obrazki - bł.Jerzy Matulewicz - praktyka 2015

Obrazki – bł.Jerzy Matulewicz – praktyka 2015

Document-page-002

PRAKTYKI KOŁA HISTORYCZNEGO W MIECHOWIE – WAKACJE 2014 

   Na prośbę ks. prałata Mirosława Kaczmarczyka  ks. rektor Paweł Tambor przy współpracy z Archiwum Diecezjalnym  zainicjował nową praktykę duszpasterską dla alumnów. Od lipca 2014 roku alumni z Koło Historycznego (Piotr Misztal i Patryk Kundera) odbyli dwutygodniowe praktyki polegające na ukazywaniu dziedzictwa kultury religijnej Bożogrobców.  Praktyka obejmowała działalność w parafii: ścieżkę historyczną po klasztorze i sanktuarium, animowanie modlitwy grup pielgrzymkowych, sprzedaż pamiątek, zapisywanie intencji mszalnych. Ponadto jako alumni uczestniczyliśmy w pracach Muzeum Ziemi Miechowskiej, praktykując przy pracownikach etatowych. Muzeum znajduje się w budynku parafialnym – w domu dawnych prepozytów generalnych.

   Celem praktyki było zapoznanie nas z pracą duszpasterską w sanktuarium. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski mówi, że jego marzeniem jest wytworzenie w naszej diecezji specjalistycznego duszpasterstwa o profilu historyczno – pielgrzymkowym. Rola księdza w tym działaniu Kościoła jest niezastąpiona, konieczna jest wiedza na temat dziedzictwa kultury chrześcijańskiej oraz umiejętności duszpasterskie pozwalające na służenie pielgrzymom (cura animarum). Świadomość dziedzictwa kultury chrześcijańskiej  jest fundamentem wizji przyszłości duszpasterstwa w sanktuariach diecezji kieleckiej.

   Zwykle widzimy jak rozwijają się sanktuaria prowadzone przez zakony. Idzie o to, aby księża diecezjalni naśladując duszpasterstwo zakonów potrafili przyciągnąć do sanktuariów diecezjalnych pielgrzymów.  Czas formacji seminaryjnej powinien być dobrze wykorzystany. W związku z tym, że klasztor i sanktuarium w Miechowie zostały dzięki ofiarnej pracy ś.p. ks. infułata Gredki w znacznym stopniu wyremontowane posiadamy w naszej diecezji niemal w jej centrum miejsce do przyjmowania pielgrzymów z imponującą infrastrukturą. Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej oraz infrastruktura sanktuarium stwarza warunki do rozwoju duszpasterstwa pielgrzymkowego. Inicjatywa kształcenia alumnów jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie duszpasterskie diecezji.

   Ubogaciliśmy  swoją formację ludzką poprzez spotkania się z grupami działającymi przy parafii: ministrantami, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, czy uczestnikami nowo otwartego Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej w Miechowie. Na pierwsze spotkanie zgłosiła się grupa 30 osób.  W czasie praktyki alumna Patryka Kundery Ks. Bp. Kazimierz Ryczan podczas wizyty w parafii z zainteresowaniem pytał o przebieg praktyki i efekty formacji duszpasterskiej. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z jednym z pielgrzymów Sanktuarium Grobu Bożego – był to satyryk Tadeusz Drozda ze swoją rodziną. Przy tej okazji wnuczki Tadeusza Drozdy zostały zapoznane z działalnością Koła Historycznego i polubiły nasz profil na facebooku. Warto wspomnieć, że Piotr Misztal wraz z grupą parafialną brał udział w próbie koncertu światowej sławy śpiewaka Andrea Bocellego. Ks. prof. Jan Nowak będący tłumaczem stwierdził, że w oczach Włocha pojawiły się łzy. Artysta był tak wzruszony spotkaniem z parafianami miechowskimi.  Okresem szczególnie ciężkiej pracy alumna Piotra był czas pobytu w parafii pielgrzymki tarnowskiej (8400 pielgrzymów). Pielgrzymi nocowali na terenie miasta jak również uczestniczyli we Mszy Świętej. Trud jednak opłacił się, gdyż sami pątnicy twierdzili iż parafia włożyła wiele serca w ich przyjęcie. Podczas praktyk w Bazylice w Miechowie rozdawaliśmy również obrazki z wizerunkiem bł. Józefa Pawłowskiego – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Na rewersie obrazka znajduje się modlitwa św. Jana Pawła II o powołania do życia Kapłańskiego. Razem z pielgrzymami i parafianami modliliśmy się, aby nie zabrakło nigdy tych, którzy będą służyli Bogu i Kościołowi.

al. Piotr Misztal
al. Patryk Kundera

Relacja na stronie parafii Miechów

bł.Józef Pawłowski - Praktyki 2014

bł.Józef Pawłowski – Praktyki 2014

pawlowski2