KHWSD1

Dzień 2 kwietnia 2011 roku to data ważna w dziejach Koła Historycznego. W tym dniu z inicjatywy alumnów odbyło się spotkanie w celu stworzenia Kleryckiego Koło Historycznego im. św. Łukasza Ewangelisty. Pomysł został przedstawiony wykładowcy Historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach –  ks. dr Andrzejowi Kwaśniewskiemu, który został opiekunem koła. W niedługim czasie, bo już 7 kwietnia odbyło się oficjalne posiedzenia kleryckiego Koła Historycznego, na którym zostały zarysowane główne idee, cele oraz oczekiwania wobec tej organizacji. Na spotkaniu byli obecni ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski oraz ks. dr Jan Piątek. Ustalono następujące założenia i zadania do zrealizowania.

Pierwsze posiedzenia Kleryckiego Koła Historycznego św. Łukasza Ewangelisty odbywały się w poniedziałki o godz. 19:00. Opiekun koła ks. dr Andrzej Kwaśniewski podejmował tematy takie jak: historia Diecezji Kieleckiej, historia najstarszych parafii kieleckich, dzieje Archiwum Diecezjalnego, wskazówki ideowe i metodyczne odnośnie do bibliografii diecezji, życiorys ks. bpa Czesława Kaczmarka. Każdego roku Kleryckie Koło Historyczne powiększało się o nowych alumnów. Członkowie koła przygotowują obecnie własne referaty na tematy przygotowane przez opiekuna ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego. Koło organizuje też żywe lekcje historii – wyjazdy śladami historii diecezji i nie tylko. Od 2013 r. większość członków Kleryckiego Koła Historycznego brało czynny udział w spotkaniach Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. Bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach.

Obecnie posiedzenia Koła Historycznego odbywają się w czwartki o godz. 16:00.

Założenia ideowe:
– rozwijanie u alumnów zainteresowań i zdobywanie wiedzy historycznej
– poznawanie historii Kościoła w Polsce
– poznawanie historii Diecezji Kieleckiej
– kształtowanie kultury historycznej wśród duchowieństwa i w parafiach
– praktyczne umiejętności z zakresu archiwistyki w odniesieniu do rzeczywistości parafialnej
– poznawanie życia świętych szczególnie tych związanych z diecezją oraz ożywianie ich kultu
Zadania realizowane:
– opracowywanie Bibliografii Diecezji Kieleckiej
– kolekcjonowanie publikacji dla Biblioteki Bibliografii Diecezji Kieleckiej
Zadanie zrealizowane:
– sporządzenie ankiet o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom (w ramach programu „Wspólny los”).
– opracowanie przewodnika po gmachu seminarium
– ścieżka edukacyjno – religijna Śladami świętych Krakowa