Dzisiejszy świat, może wydawać się miejscem ponurym, przytłaczającym i pełnym rozpaczy. Ciągłe doniesienia o katastrofach naturalnych, gospodarcze kryzysy i kolejne odsłony przepychanek politycznych, w połączeniu z rozpadem rodziny, negacją zasad moralnych, bezrobociem i szeregiem innych problemów, osłabiają nasze poczucie bezpieczeństwa oraz potęgują wrażenie, że świat, przynajmniej naszego kręgu cywilizacyjnego, zmierza ku upadkowi, a nasza indywidualna postawa niewiele może zmienić. Nasze prywatne – szkolne, zawodowe, czy osobiste – niepowodzenia, ale też dzisiejsze konsumpcyjne nastawienie do życia, mogą rodzić frustrację i poczucie braku sensu.
Swoją najnowszą płytą chcemy wyrazić przekonanie, że zarówno dla każdego z nas osobna, jak i dla całych społeczeństw, w których żyjemy, jest nadzieja. Nie ma ona charakteru abstrakcyjnego. Źródłem tej nadziei jest Bóg, który zawsze jest wierny swoim obietnicom, który stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu, który nieustannie obdarza nas miłością i pomaga nam żyć pełnią życia i patrzyć z optymizmem w najbliższą i tę wieczną przyszłość. Jego indywidualne i społeczne odrzucenie powoduje kryzys jednostki i społeczeństwa. Tylko oparcie naszego życia i zasad, na jakich je organizujemy, na Woli Bożej i prawu moralnym, oparcie go na Jezusie Chrystusie, którego Dzieło Odkupienia otworzyło nam drogę do Zbawienia, może być pewnym źródłem naszej nadziei.

Zespół Kerygmat