Celem Papieskiej Unii Misyjnej jest informacja i formacja misyjna kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną. We wtorek 12 grudnia został do niej włączony diakon Piotr Kozłowski. Tego dnia Mszy świętej sprawowanej w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza przewodniczył ks. Łukasz Zygmunt – Dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Podczas Eucharystii wręczył on diakonowi legitymację członka PUM-u.

alumn Michał Ciszek