Wielokrotnie odwiedzali nas goście z dalekich stron, aby głosić w naszym seminarium nauki rekolekcyjne: misjonarze, przełożeni z innych seminariów, jak również księża posługujący na parafiach. Czerwcowy dzień skupienia, który odbył się w dniach 7-8 czerwca, poprowadził jednak dla nas mieszkaniec kieleckiego WSD – ksiądz Miłosz Hołda, prowadzący u nas wykłady z zakresu nauk filozoficznych.

W swoich konferencjach ks. Hołda naświetlił aspekt powołania do kapłaństwa, jakim jest bycie teologiem. W oparciu o teksty św. Bonawentury wskazał na zadania stojące przed teologami: ukazanie Bożej wielkości i miłosierdzia, pokazywanie działania Boga w świecie oraz głoszenie potęgi mocy Bożej, która najpełniej objawia się w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i która pozwala na objaśnienie sensu naszych, ludzkich krzyży. Odnosząc się do dzieł św. Jana od Krzyża oraz św. Franciszka Salezego ksiądz rekolekcjonista podkreślił, że sensem nie tylko powołania do kapłaństwa, ale i samego bycia chrześcijaninem jest szukanie i znalezienie swojej Miłości, którą jest Bóg; miarą działalności duszpasterskiej jest zaś zdolność do dzielenia się tą miłością z innymi ludźmi (w myśl słów św. Franciszka Salezego: Cor ad Cor loquitur – serce mówi do serca).

alumn Michał Ciszek

alumn Jakub Broda