Diecezjalny dzień kapłański jaki przeżywamy już po raz kolejny to dzień naszej kapłańskiej wspólnoty co łatwo można dostrzec przez waszą szlachetną obecność w murach tej Katedry, a wspólnota eucharystyczna najlepiej odzwierciedla życie Kościoła jak czytamy w Dziejach Apostolskich” – to słowa wypowiedziane przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego na początku homilii do zgromadzonych na Eucharystii.”

27 maja 2021 roku w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godzinie 12.00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Przewodniczył jej Ksiądz Biskup Jan Piotrowski, natomiast koncelebrowali ją między innymi Biskupi Marian Florczyk i Andrzej Kaleta a także Biskup senior diecezji radomskiej Henryk Tomasik.

W wygłoszonej homilii Biskup Jan zwrócił uwagę na przemijalność życia ludzkiego i kontrastującą z nią niezmienność – Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Zachęcił do zwykłej, prostej, dziecięcej wiary i pokoju dzieci Bożych, które nadają sens posłudze kapłańskiej, przypomniał również że zadaniem kapłana jest umożliwianie doświadczenia obecności Jezusa Chrystusa w Kościele.

Przytoczył słowa Jana Pawła II jakie wybrzmiały w Bazylice Katedralnej 3 czerwca 1991r.: „Nie można być świadkiem Boga jeśli się do Niego nie należy całym sercem” i zakończył homilię słowami: „Naśladujcie Jego całkowite oddanie Ojcu nawet w nocy Ogrójca i w godzinę Kalwarii i miejcie pewność że On zawsze jest z wami.”

al. Paweł Skóra

Zdjęcia z wydarzenia dostępne na stronie: https://www.emkielce.pl/kosciol/biskup-jan-piotrowski-do-kaplanow-potrzeba-nam-odwagi-wiary